Mogelijk legale wietfarms in Heerhugowaard: 'Twee henneptelers hebben zich gemeld'

HEERHUGOWAARD - De kans is aanwezig dat in Heerhugowaard binnenkort legale wiet geteeld gaat worden. Twee ondernemers hebben daarvoor hun oog op het Alton glas tuinbouwgebied laten vallen. Volgens gemeentelijk communicatiemedewerker Ron van de Velde hebben er zich tot nu toe twee potentiële henneptelers gemeld, schrijft mediapartner Heerhugowaard Centraal. De legalisering van wiet wordt onderzocht door van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid. Zij hebben tot nu toe tien gemeenten aangewezen waar coffeeshops legale wiet mogen gaan verkopen. Daar zit Heerhugowaard niet bij, maar de teelt hoeft niet per se in die gemeenten plaats te vinden. Andersom geldt wel dat, mocht er in Heerhugowaard geteeld gaan worden, dit niet betekent dat de lokale coffeeshop Steppin' Inn daar zijn cannabis vandaan zal halen. De teelt is bestemd voor de tien aangewezen gemeenten. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft bedrijven die zich voor het expiriment hebben gemeld, gewezen op de mogelijkheden van glastuinbouw in de regio. Na overleg kwamen twee van de gegadigden op het Alton-gebied uit. Welke telers zullen worden uitverkoren is nog niet bekend, en ook niet of ze bestaande of nieuwe kassen willen gebruiken. Het college van B&W heeft vooralsnog geen bezwaren tegen de vestiging van een wietfarm op Waardse bodem en vertrouwt erop dat het Rijk zorgvuldig te werk gaat. Pas als er overlast ontstaat voor om wonenden of de veiligheid in het geding is, zal actie ondernomen worden. Te denken valt dan aan geluids-, geur- of lichtoverlast, of een algemeen gevoel van onveiligheid. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie screent elke kandidaat-teler grondig, zodat er geen gevaar bestaat dat zich ondernemers melden met een criminele achtergrond. Vooralsnog blijft geheim om welke ondernemers het gaat, een randvoorwaarde van het ministerie, om het wietexperiment in alle rust te laten verlopen.

Geplaatst op donderdag 27 februari 2020.