Adoptierecht in Nederland; een recht voor de geschikte voogd.

Sinds 1956 is het mogelijk om in nederland wettelijk een gezin te vormen door middel van adoptie. Daarvoor was het wel mogelijk om een kind te adopteren, maar dan werd het kind juridisch niet als het “eigen” kind gezien. Na de invoering van deze wet werden tot 1970 vooral kinderen uit het eigen land geadopteerd. Bij de komst van meerdere immigranten en meer bekendheid over het buitenland kwamen daarna steeds vaker adopties vanuit het buitenland voor. Tegenwoordig is adopteren een serieuze overweging om meerdere redenen; een stel van hetzelfde gender wil graag een kind, mensen willen simpelweg hulp aanbieden of iemand is bijvoorbeeld onvruchtbaar. Gelukkig kan niet iedereen zomaar een kind adopteren; hiervoor bestaat in Nederland adoptierecht. Adoptierecht richt zich specifiek op de voorwaarden en regels die hangen aan het adopteren van een kind. Dit artikel gaat specifiek in op de randvoorwaarden en de procedure.

Om er voor te zorgen dat elk kind dat in Nederlands geadopteerd wordt in een fijn gezin terecht komt bestaan er een aantal randvoorwaarden waar je als voogd aan moet voldoen. Zo mogen kinderen die ouder dan 6 zijn niet zomaar meer geadopteerd worden tenzij dit samen met een broertje of zusje gebeurt. Daarnaast mag je als voogd niet 40 jaar ouder zijn dan het kind dat je wilt adopteren. Aanvullend moet je aan kunnen tonen dat je een gezonde levensstijl hebt, genoeg inkomsten hebt en een veilige omgeving kan bieden aan het kind. Daarnaast zijn er nog randvoorwaarden die het land van herkomst van het te adopteren kind heeft. Vaak heeft dit nog te maken met religie, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid en inkomen. Daar boven op kunnen landen zelfs eisen stellen aan het BMI van de aspirant-ouder. Al deze randvoorwaarden bestaan om de toekomst en de veiligheid van het geadopteerde kind te waarborgen en om mensen die willen adopteren te dwingen om dit serieus te nemen.

De procedure van het adopteren van een kind in Nederland is goed gestructureerd en bestaat ook om te waarborgen dat het kind op een juiste plek terecht komt. Allereerst melden aspirant-ouders zich aan bij stichting adoptievoorzieningen. Daar moeten aspirant-ouders 6 bijeenkomsten bijwonen, waarna de Raad voor de Kinderbescherming een advies uitbrengt aan het Ministerie van Justitie waarin wordt vastgesteld of het gezin geschikt is. Bij positief advies wordt een beginseltoestemming uitgegeven, waarmee aspirant-ouders zich officieel in kunnen schrijven bij een vergunninghouder die kan bemiddelen voor interlandelijke adopties.

Het adopteren van een kind is een gestructureerd en uitgedokterd proces in Nederland, wat er voor zorgt dat Nederland een groot aantal kinderen adopteert uit het buitenland. De wet die stelt dat een geadopteerd kind officieel deel uitmaakt van het gezin maakt Nederland vooruitstrevend ten opzichte van vele andere landen. Het is jouw recht om een kind te adopteren, maar om te waarborgen dat dit succesvol is bestaat het adoptierecht.

Aanbevolen expert in Alkmaar is: Advocatenkantoor Appelman, Advocaat Alkmaar.
Alsmede mediation mogelijk.

Adres: Nieuwlandersingel 53, 1814 CK Alkmaar
Telefoon: 072 512 3229


 

Geplaatst op donderdag 22 april 2021.